วิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้

 โอนผ่านธนาคาร 

 

1.ธนาคารกสิกรไทย บ.ไทยร็อค เฟอร์เทค จก. ออมทรัพย์ บางพลี

052-8-85353-6

2.ธนาคารกรุงเทพ บ.ไทยร็อค เฟอร์เทค จก. กระแสรายวัน เทพารักษ์

199-3-02430-4