ฉากกั้น สำนักงาน

ค้นพบสินค้า จำนวน รายการ

                            เตรียมตัวอย่างไร เมื่อต้องเลือกซื้อ ฉากกั้นออฟฟิศ-ฉากกั้นสำนักงาน

           ความทันสมัยของเทคโนโลยี ทำให้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย
การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเน้นความเรียบง่ายและสะดวกรวดเร็ว
งานออกแบบตกแต่งภายในก็เช่นเดียวกัน มีการดีไซน์และออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้สวยทันสมัย
และสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ฉากกั้นออฟฟิศ พาร์ทิชั่นตั้งโต๊ะ ฉากกั้นโต๊ะทํางาน
และพาทิชั่นกั้นห้องประชุม ที่นอกจากเป็นวัสดุอุปกรณ์สำหรับกั้นห้องทำงานให้มีความเป็นส่วนตัว
ยังใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งได้ด้วย
เตรียมตัวอย่างไร เมื่อต้องเลือกซื้อ ฉากกั้นออฟฟิศ
           ฉากกั้นออฟฟิศ คือ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ที่ช่วยแบ่งสัดส่วนพื้นที่โล่งภายในอาคาร
ให้เป็นสำนักงานที่มีรูปแบบทันสมัยภายในเวลาอันจำกัด
ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าจ้างแรงงานและค่าใช้จ่ายในการออกแบบตกแต่ง
เพราะสามารถออกแบบและจัดวางฉากกั้นโต๊ะทํางานหรือฉากกั้นออฟฟิศได้เอง
เพียงเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่และประโยชน์การใช้งานเท่านั้น ก่อนเลือกซื้อ
ฉากกั้นออฟฟิศ จึงต้องเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ต่อไปนี้
         1. ศึกษาลักษณะ รูปแบบ วัสดุที่ใช้ และฟังก์ชั่นการใช้งาน เพื่อเลือกซื้อ ฉากกั้นออฟฟิศ ให้เหมาะ
กับการใช้ประโยชน์และเหมาะสมกับรูปแบบของออฟฟิศ
         2. วางผังการจัดวางเพื่อจัดแบ่งพื้นที่ และวัดขนาดความกว้างของพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งฉากกั้น
ออฟฟิศ
         3. นำขนาดที่เราต้องการมาหาขนาดของฉากกั้นออฟฟิศ ฉากกั้นโต๊ะทํางาน พาทิชั่นกั้นห้อง
ประชุม หรือพาติชั่นพับได้ ตามที่เราต้องการ หรือนำข้อมูลที่ได้สั่งผลิต ตามขนาดความสูง
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น แบบทึบทั้งแผ่น ฉากกั้นออฟฟิศแบบครึ่งทึบ แบบครึ่งกระจกขัดลาย
หรือแบบครึ่งกระจกใส
         4. คำนวณจำนวนเสาที่ต้องใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดวาง เช่น วางเข้ามุมเป็นตัวแอล ต้องใช้เสาเพิ่ม 1
ต้นต่อจุด
         5. คำนวณจำนวนขาตั้งพื้นที่ต้องใช้ โดยจำนวนขาตั้งขึ้นอยู่กับการจัดวาง
         6. เลือกขนาดความสูงของฉากกั้นออฟฟิศ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ตัวอย่างเช่น
               ความสูง 120,150 ซม. ใช้แบ่งส่วนการทำงานของพนักงาน
               ความสูง180 ซม. ใช้แบ่งส่วนการทำงานของแต่ละแผนก
        7. เลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฉากกั้นออฟฟิศ ฉากกั้นโต๊ะทํางาน พาทิชั่นกั้นห้อง หรืออื่น ๆ จาก
แบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น Rocky
        8. กรณีสั่งผลิต ควรศึกษาข้อมูลบริษัทผู้รับผลิตและเลือกบริษัทที่ได้มาตรฐาน มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับ มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้เฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฉากกั้นออฟฟิศ ฉากกั้นโต๊ะทํางาน พาทิชั่นกั้นห้อง
หรือพาทิชั่นกั้นห้องประชุม ที่มีคุณภาพ ออกแบบสวยงามทันสมัย และมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย
นอกจากเป็นประโยชน์สามารถตอบโจทย์การการทำงานของแต่ละแผนกได้อย่างลงตัวแล้ว
ยังสร้างเอกลักษณ์และบ่งบอกรสนิยมขององค์กรธุรกิจนั้น ได้เป็นอย่างดี